Make your own free website on Tripod.com

רכבת קלה ירושלים
 

דף הבית
אודות האגף
ידיעון האגף
מצגות האגף
הליך קידום הפרויקט
הפרויקטים
מפת הפרויקטים
סוגיות מקצועיות
חדשות ואירועים
מפת האתר
משוב
קישורים
צור קשר
English Site

רכבת קלה תל אביב רכבת קלה ירושלים כביש חוצה ישראל דרך מספר 431 דרך מספר 531 נתיב מהיר לתל אביב מנהרות הכרמל שדה תעופה בינלאומי חיפה כביש עוקף קריות מתקן התפלה קיבוץ שומרת מתקן התפלה מפרץ חיפה מתקן התפלה חדרה מתקן התפלה פלמחים מתקן התפלה אשקוגן מתקן התפלה אשקלון בית סוהר באר שבע יח"פ מישור רותם

שם הפרויקט:  רכבת קלה ירושלים.

מיקום הפרויקט: ירושלים. 

תיאור הפרויקט: קו רכבת קלה (LRT) באורך של 13.8 ק"מ מפסגת זאב בצפון דרך מרכז העיר ועד להר הרצל בדרום (ראה מפה מצ"ב). הקו הינו קו ראשון במערכת של שמונה קווים מתוכננים.

הזוכה, והרכב בעלי המניות: 

CITYPASS Ltd.

בעלי המניות :

Ashtrom group Ltd. (37.5%)

Polar Investments Ltd. (37.5%)

Alstom Transport SA. (20%)

CGEA Connex SA. (5%)

תקופת ההסכם, כולל תקופת ההקמה: 30 שנה. 

מתכונת התשלומים לזוכה:   

  • מענק הקמה -  סכום זה ישולם לאורך תקופת  ההקמה (באבני דרך).

  • תשלום מהנוסעים -  מחיר הכרטיס ודרך עדכונו נקבעו במסגרת החוזה. בחוזה יש מנגנון של השתתפות בסיכוני התנועה - שיפוי חלקי על היקפי תנועה נמוכים וקבלת תמלוגים/תמורה בגין היקפי תנועה גבוהים.

 


 עדכון אחרון: 30/11/2003          © כל הזכויות שמורות          פניות בקשר לאתר: pfi@inbal.co.il