Make your own free website on Tripod.com

ידיעון האגף
 

דף הבית
אודות האגף
ידיעון האגף
מצגות האגף
הליך קידום הפרויקט
הפרויקטים
מפת הפרויקטים
סוגיות מקצועיות
חדשות ואירועים
מפת האתר
משוב
קישורים
צור קשר
English Site

האגף מוציא דו ירחון המופץ בדואר אלקטרוני למשרדי הממשלה לשימוש פנימי.

בידיעון עדכוני חדשות הפרויקטים, סטאטוס הפרויקטים, חדשות ופרויקטים מהעולם, נושאי רוחב המשותפים לכל הפרויקטים, סקירת אתרי אינטרנט בעולם, סוגיות מקצועיות, הסברים לגבי הפרויקטים השונים וכו'.

להצטרפות לרשימת התפוצה יש להפנות ל- pfi@inbal.co.il

 

את הידיעון ניתן להוריד מאתר האינטרנט לאחר הפצתו בדואר אלקטרוני:

 

ידיעון מספר 1, 1 בדצמבר, 2003

 


עדכון אחרון: 30/11/2003          © כל הזכויות שמורות          פניות בקשר לאתר: pfi@inbal.co.il