Make your own free website on Tripod.com

הפרויקטים
 

דף הבית
אודות האגף
ידיעון האגף
מצגות האגף
הליך קידום הפרויקט
הפרויקטים
מפת הפרויקטים
סוגיות מקצועיות
חדשות ואירועים
מפת האתר
משוב
קישורים
צור קשר
English Site

רכבת קלה תל אביב רכבת קלה ירושלים כביש חוצה ישראל דרך מספר 431 דרך מספר 531 נתיב מהיר לתל אביב מנהרות הכרמל שדה תעופה בינלאומי חיפה כביש עוקף קריות מתקן התפלה קיבוץ שומרת מתקן התפלה מפרץ חיפה מתקן התפלה חדרה מתקן התפלה פלמחים מתקן התפלה אשקוגן מתקן התפלה אשקלון בית סוהר באר שבע יח"פ מישור רותם

מפת הפרויקטים

הפרויקטים בתחומים השונים פרוסים על פני כל הארץ, כפי שניתן לראות במפת הפרויקטים.

היקף הפרויקטים

היקף הפרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי הנו כ- 6.6 מיליארד דולר, בחלוקה לפי תחומים כדלקמן:

תחבורה – 4.8 מיליארד דולר;

התפלה – 0.75 מיליארד דולר;

בינוי – 0.6 מיליארד דולר;

אנרגיה – 0.45 מיליארד דולר.

 

תחום התחבורה מרכז את המספר הגדול ביותר של פרויקטים, וכן את  מרבית ההשקעה הכספית. תחום זה, מהווה 73% מסה"כ עלות הפרויקטים, בחלוקה הבאה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מצב הפרויקטים

להלן פירוט מצב הפרויקטים, בחלוקה לשלוש קבוצות (המקרא הנו צבעוני), ובחלוקה לפי תחומים או לפי שלב הפרויקט:

■ שלב התחלתי.

■ לאחר המיון המוקדם.

■ לאחר ההסכם.

 

מצב הפרויקטים לפי תחומים

תחבורה

 • רכבת קלה ירושלים – סגירה פיננסית.

 • רכבת קלה תל אביב – הכנת הצעות.

 • שדה תעופה חיפה – קידום סטאטוטורי, בדיקת המודל הכלכלי.

 • כביש חוצה ישראל – סיום בנייה ותחילת תפעול מלא.

 • מנהרות הכרמל – סגירה פיננסית.

 • כביש 431 – לקראת פרסום RFP

 • עוקף קריות – בחינת מודל.

 • כביש 531 – הכנת PQ

 • נתיב מהיר תל אביב – עדכון הבדיקה הכלכלית

התפלה

 • אשקלון - בבנייה.

 • פלמחים - סגירה פיננסית.

 • מפרץ חיפה – סגירה פיננסית.

 • גליל מערבי / קיבוץ שומרת – סגירה פיננסית.

 • אשדוד (אשקוגן) - השלמות כתנאי לחתימת חוזה.

 • חדרה - הכנת מכרז.

בינוי

 • כלא באר שבע – הכנת RFP

אנרגיה

 • יח"פ (יצרן חשמל פרטי) מישור רותם – בדיקת ההצעה.

לתחילת העמוד

מצב הפרויקטים לפי שלב הפרויקט

שלב התחלתי

 • שדה תעופה חיפה – קידום סטאטוטורי, בדיקת המודל הכלכלי.

 • עוקף קריות – בחינת מודל.

 • כביש 531 – הכנת PQ

 • נתיב מהיר תל אביב – עדכון הבדיקה הכלכלית

 • חדרה – הכנת מכרז

לאחר המיון המוקדם

 • רכבת קלה תל אביב – הכנת הצעות

 • כביש 431 – לקראת פרסום RFP

 • אשדוד (אשקוגן) – השלמות כתנאי לחתימת חוזה

 • כלא באר שבע – הכנת RFP

 • יח"פ (יצרן חשמל פרטי) מישור רותם – בדיקת ההצעה

לאחר ההסכם

 • רכבת קלה ירושלים – סגירה פיננסית

 • כביש חוצה ישראל – סיום בנייה ותחילת תפעול מלא

 • מנהרות הכרמל – סגירה פיננסית

 • אשקלון - בבנייה

 • פלמחים – סגירה פיננסית

 • מפרץ חיפה – סגירה פיננסית

 • גליל מערבי / קיבוץ שומרת – סגירה פיננסית

לתחילת העמוד


עדכון אחרון: 30/11/2003           © כל הזכויות שמורות          פניות בקשר לאתר: pfi@inbal.co.il