Make your own free website on Tripod.com

נתיב מהיר לתל אביב
 

דף הבית
אודות האגף
ידיעון האגף
מצגות האגף
הליך קידום הפרויקט
הפרויקטים
מפת הפרויקטים
סוגיות מקצועיות
חדשות ואירועים
מפת האתר
משוב
קישורים
צור קשר
English Site

רכבת קלה תל אביב רכבת קלה ירושלים כביש חוצה ישראל דרך מספר 431 דרך מספר 531 נתיב מהיר לתל אביב מנהרות הכרמל שדה תעופה בינלאומי חיפה כביש עוקף קריות מתקן התפלה קיבוץ שומרת מתקן התפלה מפרץ חיפה מתקן התפלה חדרה מתקן התפלה פלמחים מתקן התפלה אשקוגן מתקן התפלה אשקלון בית סוהר באר שבע יח"פ מישור רותם

שם הפרויקט: נתיב מהיר תל אביב.

מיקום הפרויקט:   קטע כביש בין נתב"ג לכניסה לתל אביב, לאורך כביש מספר 1.

תיאור הפרויקט: פרויקט PFI למימון, הקמה, תפעול ותחזוקה של נתיב מהיר בכניסה לתל אביב.  

הנתיב, יבנה כנתיב נוסף בתוואי של כביש מספר 1 באורך של כ-  9 ק"מ ממחלף נתב"ג עד למחלף קיבוץ גלויות וישמש תחבורה ציבורית ובנוסף רכבים פרטיים כנתיב אגרה (אגרת גודש). מהירות הנסיעה בנתיב תהיה לא פחות מ- 70 ק"מ בשעה. כמו כן ייבנה חניון "חנה וסע" בסמוך למחלף שפירים. הפעלת הפרויקט תכלול שירותי אוטובוסים ("שאטל") מהחניון למתחם הבורסה ברמת גן ולאזור הקריה בתל אביב.

תקופת ההסכם, כולל תקופת ההקמה: 25 - 30 שנה.    

מתכונת התשלומים לזוכה:

  • מענק הקמה - סכום מוגדר מראש במסמכי המכרז, שישולם עם השלמת עבודות הקמת הפרויקט.

  • תשלום תקופתי קבוע - ישולם לאורך תקופת  ההפעלה ויותנה בעמידה בפרמטרים של זמינות הכביש ואיכות השירות. תשלום זה מהווה את הנושא הכמותי במכרז.

  • ערבון, דמי רישום ודמי טיפול – כלי רכב פרטיים שירצו להשתמש בנתיב המהיר תמורת תשלום האגרה יחייבו להירשם אצל הזוכה, תמורת סכום מוגדר מראש.

  • אגרה – ההכנסות מתשלום האגרה יתחלקו בין המדינה והזוכה.

הזוכה יוכל ליהנות ממקורות הכנסה נוספים בכפוף לאישור המדינה, בניכוי החלק שיחויב הזוכה להעביר למדינה.

 


עדכון אחרון: 30/11/2003        © כל הזכויות שמורות       פניות בקשר לאתר: pfi@inbal.co.il